Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúcich v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.krytoland.sk. Ako určite viete, komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete platiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete platiť za doručenie Tovaru a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.krytoland.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
1.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.6. My sme Krytoland SK s.r.o., IČO: 21253986, so sídlom Korunní 1208/74, Vinohrady, 10100 Praha 10, e-mail info@krytoland.sk, telefónne číslo +420 777 872 069, právnymi predpismi označovaní ako predávajúci.

1.6.1. Platby kartou zabezpečuje počas zmeny poskytovateľa platobnej brány zmluvný partner obchodnej spoločnosti Krytoland Store s.r.o., IČO: 19797451, so sídlom Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10
1.6.2. Prepravu, dopravu a transport vybavuje zmluvný partner spoločnosť Krytoland Distribuce s.r.o. so sídlom Praha 4, Nusle, Na dolinách 1272/41, IČO 24722545
1.6.3. Reklamy, propagáciu a zastúpenie v marketingových aktivitách vybavuje zmluvný partner spoločnosť Caseland Services s.r.o. so sídlom Praha 10, Vinohrady, Korunní 1208/74, IČO 04624173
1.7. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.8. Zmluva je kúpna zmluva uzavretá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá v okamihu, keď od Nás obdržíte potvrdenie Objednávky;
1.9. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;
1.10. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
1.11. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

Všeobecné ustanovenia a poučenie

2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednávaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť len v českom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
3.3. Aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
 a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);
 b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
 c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
 d) V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.
3.4. Počas tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Odoslať“ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Odoslať“ budú všetky vyplnené informácie odeslané priamo Nám.
3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase potom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom k dňu Objednávky tvoria nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.6. Môžu nastať aj prípady, keď Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, keď objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá v okamihu, keď Našu ponuku potvrdíte.
3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takej situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá v okamihu, keď Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzavretej Zmluvy odstúpiť. Za zjavne chybnú v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebyva cifra.
3.8. V prípade, keď dojde k uzavretiu Zmluvy, vzniká Vám záväzok zaplatiť Celkovú cenu. 3.9. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak učiníte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

CENOVÉ A PLATEBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

4.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou u Tovaru v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatňuje Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou vo Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
4.2. Celková cena je konečná cena vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
4.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
 a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky.
 b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Comgate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány. c) Na dobierku. V takom prípade dochádza k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby na dobierku je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
4.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po zaplatení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.
4.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevzmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI

5.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
 a) Osobný odber na Našej prevádzke uvedenej v zozname prevádzok;
 b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásilkovna;
 c) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Zásilkovna;

5.2. Tovar je možné doručiť len v rámci Českej republiky.
5.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnúť Tovar budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
5.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť nepretržite oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k závade na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
5.5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, keď Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na úhradu Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, ak vznikla.
5.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol vo Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje na zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú vo Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
5.7. Nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevzmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
5.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade: a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať; b) meškania s dodaním Tovaru od Našeho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.
5.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedenej v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vady, najmä potom, že: a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a ak neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme u popisu Tovaru uvedli, prípadne také, ktoré možno s ohľadom na povahu Tovaru očakávať; b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé; c) zodpovedá kvalite alebo vyhotoveniu dohodnutého vzorku, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovená podľa vzorku; d) je v odpovedajúcom množstve a hmotnosti; e) spĺňa požiadavky na neho kladené právnymi predpismi; f) nie je zaťažené právami tretích strán.
6.2. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takúto vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch. Pri uplatnení práva z vadného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu neskôr, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.3, bez Nášho súhlasu zmeniť nemôžete. Reklamáciu vyriešime v súlade s Vami uplatneným právom z vadného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie vady, máte práva uvedené v čl. 7.4 aj v situáciách, keď vadné plnenie bolo podstatným porušením Zmluvy.
6.3. Ak je vadné plnenie podstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
 a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
 b) na odstránenie vady opravou Tovaru;
 c) na primeranú zľavu z Ceny;
 d) na odstúpenie od Zmluvy. Ak si zvolíte vyriešenie podľa bodov a) alebo b) a My vadu takto neodstránime v primeranej lehote, ktorú sme uvedli, alebo Vám oznámime, že touto cestou vadu neodstránime vôbec, máte práva podľa bodov c) a d), aj keď ste ich v rámci reklamácie pôvodne nepožadovali. Zároveň ak si zvolíte odstránenie vady opravou Tovaru a My zistíme, že je vada neopraviteľná, oznámime Vám to a môžete si zvoliť iný spôsob odstránenia vady.
6.4. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:
 a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru;
 b) na odstránenie vady opravou Tovaru;
 c) na primeranú zľavu z Ceny. Ak však vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, vzniká Vám právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť môžete aj v prípade, keď nemôžete Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave Tovaru alebo pri väčšom počte vady Tovaru.
6.5. V prípade podstatného aj nepodstatného porušenia nemôžete od Zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho obdržali. To však neplatí v nasledujúcich prípadoch:
 a) došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady;
 b) bolo Tovar použité ešte pred objavením vady;
 c) nebola nemožnosť vrátiť Tovar v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím,
 d) došlo z Vašej strany pred objavením vady k predaju, spotrebovaniu alebo zmeneniu Tovaru pri obvyklom používaní; ak k tomu však došlo len čiastočne, je Vašou povinnosťou tú časť Tovaru, ktorú možno vrátiť a v takom prípade Vám nebude vrátená časť Ceny zodpovedajúca Vášmu prospechu z užívania časti Tovaru.
6.6. Do troch dní od obdržania reklamácie Vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu obdržali, kedy sme ju obdržali a predpokladanú dobu trvania vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej obdržania. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Ak lehota márne uplynie, môžete od Zmluvy odstúpiť.
6.7. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Ak je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami alebo potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodné Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.
6.8. Uplatnenie práv z vadného plnenia a reklamácie sa riadi ustanovením §1810 a nasl., §1820 a nasl. a §2099 a nasl. občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
6.9. V prípade, že ste podnikatelia, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu potom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
6.10. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva z vadného plnenia u vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
6.11. Ustanovenia o práve z vady sa neuplatňujú v prípade:
 a) Tovaru, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu, na vadu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá;
 b) opotrebovania Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním;
 c) použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktoré Tovar malo, keď ste ho prevzali; d) keď to vyplýva z povahy Tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

7.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
7.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je viacero druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí Tovaru, začína táto lehota bežať až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch).
7.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
 a) Tovar, jehož Cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle od Našej vôle a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
 b) Tovar, ktorý bol upravený podľa Vášho želania alebo pre Vašu osobu;
 c) Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;
 d) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 e) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
7.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
7.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní od dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený pri odstúpení od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite. Tovar Nám prosím vráťte čistý, ak možno vrátane originálneho obalu.

Tovar vráťte výhradne na adresu: Krytoland, Hartigova 16/130, 130 00 Praha 3

Tovar zaslaný na akúkoľvek inú adresu (napr. adresu sídla) nemusí byť doručený a peniaze nemusia byť vrátené.

Predávajúci je oprávnený požadovať náhradu za opotrebenie alebo poškodenie vráteného tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po odpočítaní jej primeranej časti zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru.

7.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť len do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.
7.7. Odpovedáte Nám škodu v prípadoch, keď bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho zaobchádzania s ním inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
7.8. My sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek predtým, než Vám dodáme Tovar, ak existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahu Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 6.9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, ak je zjavné, že ste v Objednávke úmyselne uviedli nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez uvedenia dôvodu.
7.9. V súlade s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej distančným spôsobom alebo od zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov v lehote 14 dní len spotrebiteľ. Podľa § 419 občianskeho zákonníka je spotrebiteľom človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Spotrebiteľom teda nie je obchodná spoločnosť ani podnikajúca fyzická osoba. Z tohto dôvodu nemáte právo od zmluvy odstúpiť v 14-dňovej lehote.

Riešenie sporov so spotrebiteľmi

8.1. Ak ste spotrebiteľ, podľa zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vyplývajúceho zo Zmluvy. V takom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výhradne na Váš návrh, a to v prípade, ak sa spor nepodarilo s Nami vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roku od dňa, keď ste u Nás po prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu.

Záverečné ustanovenia

9.1. Ak Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto ujednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
9.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú vo Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
9.3. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
9.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu než 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
9.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
9.6. Na Našu činnosť nedopadajú žiadne kódexy správania podľa §1826 odst. 1 písm. g) občianskeho zákonníka.

Kategórie príjemcov/príjemcovia osobných údajov

10.1. prevádzkovateľom portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený predanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 01.01.2024.

Loading...

Mobilné Príslušenstvo a Telefóny | Krytoland.sk - Všetko pre Váš Mobil

  • Obchodné podmienky
Loading...

Mobilné Príslušenstvo a Telefóny | Krytoland.sk - Všetko pre Váš Mobil

  • Obchodné podmienky